• Vijfhuizenbaan 33a
  • Riel - Noord-Brabant
  • 06-22986026

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden minicamping De Vergulde Hand


1. Algemeen

1.1  Fam van Bavel, hierna te noemen’ de beheerder” is de eigenaar en beheerder van de accommodatie. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en/of zijn familie/kinderen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle huurders en verblijvende, hiena te noemen “de gebruikers”, van de accommodatie de Vergulde Hand op het adres Vijfhuizenbaan 33a te Riel gemeente Goirle.

1.3 De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en zicht te houden c.q. naar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er voor zorg te dragen dat al hun gasten op de hoogt zijn van deze algemene voorwaarden en zich conform gedragen.

1.4  Met het aangaan van de huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing .

1.5 De huur /gebruikersovereenkomst kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangedaan.

1.6 Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden.

1.7 Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.

1.8 De accommodatie dient door de gebruikers correct te worden gebruikt en ordelijk gehouden te worden.

1.9 De gebruikers mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Daaronder begrepen geluidsoverlast.

1.10 Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle ( juridische ) kosten voor rekening van de gebruikers. Voor het gebruik van wasmachiene, vaatwasser en centifuge door de beheerder of gebruiker is de beheerder niet aansprakelijk.

1.11 Alle risico s met betrekking tot een verblijf in de accommodatie zijn voor rekening van de geruikers.

1.12 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.

1.13 De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

1.14 De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddelijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en /of weigeren , zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

1.15 De verblijfskosten en de kosten voor mogelijk huur dienen vooraf volledig te worden voldaan.

1.16 De gebruiker zal ook alle andere regels als goed burger naleven.2. Reservering en bevestiging

2.1 Alleen volledig ingevulde reserveringsformulieren zullen in behandeling genomen worden.

2.2 Na ontvangst van uw reservering sturen wij u een bevestiging (mits plaats beschikbaar) waarin u onder meer gevraagd wordt een aanbetaling op de verblijfskosten te doen.

2.3 Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief.


3. Aankomst en vertrek

3.1 U dient zich bij aankomst bij de beheerder te melden; aankomst na 14.00 uur tot 19.00 uur indien anders in overleg.

3.2 U dient zich bij vertrek bij de beheerder af te melden; vertrek voor 12.00 uur.

3.3 Wij stellen het niet op prijs onaangekondigd aan te komen ivm rust op onze zorgboerderij.
 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten, workshops en aanbiedingen.
We versturen deze 3 tot 4 keer per jaar!

Inschrijven nieuwsbrief