• Vijfhuizenbaan 33a
 • Riel - Noord-Brabant
 • 06-22986026

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Camping

Algemeen

 1. Met het plaatsen van tent of caravan of camper worden deze algemene voorwaarden onherroepelijk van toepassing.
 2. Fam. van Bavel, hierna te noemen’ de beheerder” is de eigenaar en beheerder van de accommodatie. De beheerder kan zich laten vervangen door een derde en/of zijn familie/kinderen.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle huurders en verblijvende, hierna te noemen “de gebruikers”, van de accommodatie de Vergulde Hand op het adres Vijfhuizenbaan 33a te Riel gemeente Goirle.
 4. De gebruikers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en zicht te houden c.q. daarnaar te handelen. Tevens zijn zij verplicht er voor zorg te dragen dat al hun gasten die op bezoek komen op de hoogte zijn van de RECRON-voorwaarden en zich conform zo  gedragen. Deze voorwaarden kan men inzien op de Publieke Site van RECRON.
 5. De huur /gebruikersovereenkomst kan mondeling, telefonisch of schriftelijk worden aangedaan.
 6. Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden.
 7. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt aan de gebruikers.
 8. De accommodatie dient door de gebruikers correct te worden gebruikt en ordelijk gehouden te worden.
 9. De gebruikers mogen geen overlast bezorgen aan andere gebruikers. Daaronder begrepen ook geluidsoverlast. Je mag elkaar daar over op aanspreken en mocht het dan nog niet baten meld het bij de beheerder.
 10. Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers is de beheerder niet aansprakelijk. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 11. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de accommodatie zijn voor rekening van de gebruikers.
 12. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 13. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 14. De beheerder kan de gebruikers, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en /of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
 15. De verblijfskosten en de kosten voor mogelijk rondrit golfkar dienen vooraf volledig te worden voldaan.
 16. De gebruiker zal ook alle andere huisregels als goed burger naleven.

 

Reservering en bevestiging

 1. Alleen volledig ingevulde reserveringsformulieren zullen in behandeling genomen worden.
 2. Na ontvangst van uw reservering sturen wij u een bevestiging (mits plaats beschikbaar)
 3. Betalen alleen contant of overschrijven per bank onder vermelding van fact nummer en datum aankomst.

Aankomst en vertrek

 1. U dient zich bij aankomst bij de beheerder te melden; aankomst na 15.00 uur voor 19.00 uur.
 2. U dient zich bij vertrek bij de beheerder af te melden; vertrek voor 11.00 uur later in overleg.

 

Algemene voorwaarden Groepsaccommodatie de Hooiberg

Reserveren

U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 48 uur per e-mail. Hierna ontvangt u van ons een factuur. De reservering is rechtsgeldig bij betaling van een voorschot van minimaal 30% van de verblijfskosten binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Wij vragen een borg van €200,00 die zodra alles in orde is in de vakantiewoning u een week na vertrek teruggestort krijgt op uw rekening. Doeboederij de Vergulde Hand hanteert de actuele Recron-voorwaarden, deze zijn te vinden op de volgende website www.recron.nl/recron-voorwaarden.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering tot:

 • Meer dan 12 maanden voor aankomstdatum 10% van de overeengekomen prijs;
 • 12 tot 6 maanden voor aankomstdatum 30% van de overeengekomen prijs;
 • 6 tot 4 maanden voor aankomstdatum 70% van de overeengekomen prijs;
 • 4 tot 2 maanden voor aankomstdatum 80% van de overeengekomen prijs;
 • 2 maanden tot de aankomstdatum 95% van de overeengekomen prijs;

(bedlinnen, schoonmaakkosten, toeristenbelasting en de toeslag boven de 8 personen worden in mindering gebracht)

Aankomst en vertrek

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis (deze levert u bij vertrek weer in). Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden op Vijfhuizenbaan 33. Dit is de naastgelegen woning van de eigenaren. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten. Als u een kort weekend heeft gereserveerd dan dient u zondag voor 18:00 uur te vertrekken. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten. Indien u eerder wenst te vertrekken dan kunt u dit met de eigenaren bespreken.

Piet van Bavel              0622986026

Annemarie van Bavel    0628358144

Bert van Bavel              0651090280

Gebruik van het vakantiehuis.

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis. Het gebruik van gas, water en elektra is inclusief maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.  De thermostaat van de verwarming staat op 20 gr C deze kun je niet verzetten staat op slot. De elektrische haart is voor de sfeer en kan beperkt bij verwarmen. Let op daarom in het najaar en winter de deuren dicht, er is alleen onder vloerverwarming deze reageert traag door de tegels als de warmte eruit is zal de ruimte niet snel warm zijn.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Ook het gebruik als studio of productie ruimte of evt andere bestemming dan recreatie is uitgesloten. Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Het overdag organiseren van een familie feest of reünie in en bij de hooiberg met meer personen dan in de huurovereenkomst is niet toegestaan. Het is wel mogelijk om de kapschuur te huren voor deze gelegenheden kijk dan even verder op de site.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Alle ramen kunnen op draai kiepstand dit gebruiken we voor het ramen wassen en mogen niet gebruikt worden behalve op de toiletten. Hier zit een sleuteltje op drukknop in is op slot, drukknop uit kun je draaien met het handvat voor draaien of kiepen. Indrukken is dan weer op slot.  Boven de ramen zit een ventilatie rooster dit is de inlaat voor frisse lucht zet deze open er is een centrale afzuiging zo behouden we de temperatuur in huis.

Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Bij vertrek moet u:

 1. De afwas hebben gedaan.
 2. De bedden afgehaald hebben (het linnengoed graag in de badkamer)
 3. De vuilnisbakken hebben geleegd.
 4. Het huis veegschoon achter laten (let op ook onder het meubilair en de bedden!)
 5. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze kunnen het schoonmaken belemmeren en trekken mogelijk ongedierte aan!)
 6. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de beheerder van het huis.
 7. Afwasmachine, koelkast leeg achterlaten

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de overheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden.

Het onnodig veroorzaken van overlast buiten.  Tussen 22:00 en 8:00 geldt de rustperiode, wij verzoeken u met klem om deze periode rustig te zijn, dit in verband met onze andere gasten en buren. In de chillroom is het mogelijk om gezellig door te zakken daar heeft de camping en de hooiberg normaal geen last van.

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode. Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken, indien er toch klachten zijn neem dan contact op met Piet, Annemarie of Bert. Als u een fijn verblijf heeft gehad zouden wij het op prijs stellen als u een reactie wil schrijven, dit kan op ons online gastenboek.

 

 Extra aandacht punten die we toevoegen na een bijzonder voorval ,dit is voortschrijdend vanaf 01/09/2019

 • Vuurwerk, kaarsjes en vuurkorf buiten zijn verboden omdat er te veel brandbare materialen zijn alles is van hout en dak van riet..
 • Voetballen mag alleen buiten met zacht schuimrubberen bal.
 • Denk ook mee aan het milieu de verwarming staat vast ingesteld. Laat niet alle warmte naar buiten gaan door de deuren en ramen onnodig open te laten staan.
 • Je mag binnen in de hooiberg onder geen voorwaarden friet bakken en roken.
 • Barbecueën is buiten op de binnenplaats toegestaan mits er een emmer water bij staat.
 • Wij vinden het goed als je zelf een Barbecue meebrengt dit mag op houtskool of gas.
 • Ook een gourmet of bakplaat is toegestaan maximaal 2 apparaten in de woonruimte aan het einde van de tafel een groep en voor aan tafel een vloer stopcontact ook een aparte groep
 • Je mag ook zelf een friet pan meebrengen dan mag je buiten friet bakken deze kun je in de barbecue van ons plaatsen deze heeft een kap. Hier zijn twee stopcontacten tegen de zwarte wand en iedere een aparte groep. Het frietvet moet je terug mee naar huis nemen. .
 • Ook is het mogelijk de Barbecue en pizzaoven van ons te gebruiken dan rekenen we een kleine vergoeding voor. Voor al het overige moet je zelf zorgen.
 • Het kan gebeuren dat er morgens een piek is bij de douches dan is het ook mogelijk om de douches van de camping te gebruiken. Hiervoor heb je 50 cent munten nodig deze staan in een potje op de aanrecht.
 • De Chill ruimte is een ideale plaats waar je met de groep kan feesten en drinken hier staan oude bankstellen en stoelen. Ook staat er een TV deze kan alleen gebruikt worden voor het aansluiten van een laptop voor een presentatie of film wel is er internet met een USB kabel. Er is geen afstand bediening de bediening voor geluid doe je bij de TV.
 • Er is elektrisch kacheltje en een radiator deze bij het slapen gaan graag uitzetten.
 • Deuren van Chill en Fitness ruimtes sluiten.
 • Wij vinden het fijn dat je geniet van onze accommodatie maar het gebruik van drugs of het overmatig gebruik van drank kunnen we niet tolereren. Wij nemen dan het recht om de groep voor tijdig naar huis te sturen.

 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze activiteiten, workshops en aanbiedingen.
We versturen deze 3 tot 4 keer per jaar!

Inschrijven nieuwsbrief